სად შევიძინოთ?

Impresszum

Az internetes oldal fenntartója a Berlin-Chemie:

Berlin-Chemie/A. Menarini Magyarország Kft.
Neumann János u. 1. 
H-2040 Budaörs

Tel: +36 23 501 301 
Fax: +36 23 501 300 

bc-hu@berlin-chemie.com

Nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a  13-09-109318 cégjegyzékszámon

Adószám: 13789550-2-13