სად შევიძინოთ?

Impresszum

Az internetes oldal fenntartója a Berlin-Chemie:

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
Hungária Krt. 30/A
H-1087 Budapest

Tel: +36-1-799-7320

bc-hu@berlin-chemie.com

Nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága a  13-09-109318 cégjegyzékszámon

Adószám: 13789550-2-13